Instituut voor bedrijfsjuristen

Wat is het voordeel van een samenwerking tussen het Instituut voor Bedrijfsjuristen & Contractify?

Voor veel bedrijfsjuristen is legal technologye (of legal tech) meer dan het installeren van software. De implementatie ervan speelt een grote rol op vlak van project- en gegevensmanagement en heeft ook een impact op de samenwerking tussen afdelingen. Het IBJ werkt samen met Contractify in het kader van het 'Legal Tech: Help or Hype' initiatief. Dit project heeft als doel om bedrijfsjuristen wegwijs te maken in contractbeheer en een platform te zijn om ervaringen in contractbeheer te delen.

Over het instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ/IJE)

Het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ), opgericht bij wet van 1 maart 2000, is de federale beroepsorde voor bedrijfsjuristen en telt meer dan 2100 leden. De beroepsorde voor bedrijfsjuristen vertegenwoordigt en beschermt de belangen van hetberoep in het algemeen en van de bedrijfsjuristen in het bijzonder.

Het IBJ wil, als onmisbaar dynamisch netwerk voor zijn leden, verbondenheid creëren en een klankbord zijn, waar bedrijfjusristen ervaringen kunnen uitwisselen en informatie met betrekking tot de nieuwste trends en ontwikkelingen delen.

Hoe kunnen wij jou helpen?

  • Aansluiting bij de officiële beroepsorde voor bedrijfsjuristen;
  • Toegang tot het netwerk- en kennisdelingsplatform voor juristen;
  • Informeren over en faciliteren van de digitalisering van juridische teams.

Neem contact met ons op